SANSE - Sustinerea Antreprenoriatului si Ocuparii in Regiunea Sud-Est

Noutăţi

Aspecte privind derularea contractelor de subventie si implementarea planurilor de afaceri pe perioada starii de urgenta

In contextul actual, avand in vedere starea de urgenta decretata pe teritoriul Romaniei precum si prevederile .... Detalii


Implementarea planurilor de afaceri in contextul starii de urgenta

Va informam ca AMPOCU a publicat Instructiunea nr. 5/19.03.2020 care stabileste unele masuri referitoare la implementarea .... Detalii


Transa a II-a a ajutorului de minimis

IPA SA, administrator al schemei de minimis in cadrul proiectului SANSE, intentioneaza sa depuna in perioada .... Detalii


Afis publicitar firma

Va informam ca Autoritatea de Management POCU a pus la dispozitia dumneavoastra pe pagina de internet .... Detalii


Conditii pentru angajatii din cadrul firmelor infiintate in cadrul proiectului

Echipa proiectului publica o scrisoare privind conditiile ce trebuie respectate de catre angajatii din cadrul .... Detalii


Pentru mai multe amanunte consultati sectiunea Comunicate

 
Login
Nume utilizator:


Parola:
 

Programe cofinantate de Uniunea Europeana

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Grupul ţintă

Grupul tinta al proiectului va fi format dintr-un număr de 500 de persoane cu domiciliul sau resedinta in mediul rural sau urban din regiunea de dezvoltare Sud-Est, persoane care doresc sa initieze o activitate independenta. Acestia vor fi recrutati ca urmare a activitatilor de promovare/constientizare organizate si vor fi mentinuti in grupul tinta prin organizarea activitatilor conform nevoilor lor, prin monitorizare feedback si prin comunicare individuala pentru stimularea participarii lor la activitatile propuse. In plus, vor fi acordate subventii de pana la 40.000 euro pentru un numar de 60 beneficiari ce isi vor infiinta o firma.

Criterii de eligibilitate în grupul ţintă
Persoanele interesate să beneficieze de sprijinul gratuit acordat în cadrul proiectului trebuie să dovedească faptul că îndeplinesc condiţiile de mai jos. Toate criteriile de eligibilitate de mai jos sunt obligatorii şi trebuie să fie îndeplinite la data înscrierii în grupul ţintă. Grupul tintă va fi format din persoane fizice (de ex., someri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă si înfiintează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

  • Sunt persoane adulte, in varsta de peste 18 ani
  • Intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban, in regiunea de dezvoltare Sud-Est
  • Au domiciliul sau resedinta in mediul rural sau urban din regiunea de dezvoltare Sud-Est
Atentie! Nu pot face parte din grupul țintă tinerii cu vârsta între 16 – 24 ani care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă (tineri NEET’s). Persoanele inactive sunt persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 si 64 de ani care nu se incadreaza nici in populatia ocupata si nici in cea aflata in somaj (de ex. studenti, persoane casnice). Pensionarii pot face parte din grupul tinta in masura incare pot fi incadrati in una din categoriile de grup tinta eligibile (persoane inactive, angajati, inclusiv pe cont propriu).


Documentele necesare inregistrarii in grupul ţintă


In constituirea Grupului tinta se aplică principiul “Primul venit, primul servit”: Persoanele, care se înscriu primele şi îndeplinesc criteriile de mai sus au prioritate în procesul de selecţie a beneficiarilor proiectului. Selecţia grupului ţintă se va face cu respectarea principiul egalităţii de şanse şi nediscriminării şi se realizează fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârsta, handicap, situaţie sau responabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Documentele necesare înscrierii la cursul de Competente antreprenoriale
Conform cerintelor legale, în vederea înscrierii la cursul de Competente antreprenoriale autorizat de ANC, beneficiarii din grupul tintă vor prezenta copii după următoarele acte:

  • Certificat de nastere
  • Diploma de studii, pentru ultima formă de studii absolvită
  • Certificat de căsătorie sau orice act care atestă schimbarea de nume, dacă este cazul
Pentru cursul de perfecționare Competente antreprenoriale nivelul minim de studii solicitat este învăţământul gimnazial.


 
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
?>