SANSE - Sustinerea Antreprenoriatului si Ocuparii in Regiunea Sud-Est

Noutăţi

Aspecte privind derularea contractelor de subventie si implementarea planurilor de afaceri pe perioada starii de urgenta

In contextul actual, avand in vedere starea de urgenta decretata pe teritoriul Romaniei precum si prevederile .... Detalii


Implementarea planurilor de afaceri in contextul starii de urgenta

Va informam ca AMPOCU a publicat Instructiunea nr. 5/19.03.2020 care stabileste unele masuri referitoare la implementarea .... Detalii


Transa a II-a a ajutorului de minimis

IPA SA, administrator al schemei de minimis in cadrul proiectului SANSE, intentioneaza sa depuna in perioada .... Detalii


Afis publicitar firma

Va informam ca Autoritatea de Management POCU a pus la dispozitia dumneavoastra pe pagina de internet .... Detalii


Conditii pentru angajatii din cadrul firmelor infiintate in cadrul proiectului

Echipa proiectului publica o scrisoare privind conditiile ce trebuie respectate de catre angajatii din cadrul .... Detalii


Pentru mai multe amanunte consultati sectiunea Comunicate

 
Login
Nume utilizator:


Parola:
 

Programe cofinantate de Uniunea Europeana

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Aspecte privind derularea contractelor de subventie si implementarea planurilor de afaceri pe perioada starii de urgenta

Data: 02-04-2020

In contextul actual, avand in vedere starea de urgenta decretata pe teritoriul Romaniei precum si prevederile urmatoarelor documente normative:


  • Decretul nr. 195/16.03.2020, emis de Presedintele Romaniei, privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prin care se limiteaza anumite drepturi, printre care dreptul la invatatura si libertatea economica,

  • Ordonanta Militara nr. 1/17.03.2020, privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri, publicata in monitorul oficial nr. 219/18.03.2020,

  • Documentele emise de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, constituit prin Hotararea Guvernului nr.94/2014 privind organizarea, functionarea si componenta Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de toate autoritatile publice implicate in gestionarea riscului de raspandire a infectiei cu COVID-19

  • Instructiunea nr. 4/ 12.03.2020 privind stabilirea unor masuri referitoare la implementarea proiectelor finantate prin POCU 2014-2020

  • Instructiunea nr. 5/ 19.03.2020 privind stabilirea unor masuri referitoare la implementarea proiectelor finantate prin POCU 2014-2020

  • Clarificari nr. 25170/24.03.2020 privind punerea in aplicare a Instructiunilor nr. 4 si nr.5 ale AM POCU

  • Adresa de raspuns nr. 23661/26.03.2020 a AMPOCU la Scrisoarea IPA nr. 153/20.03.2020


pe durata starii de urgenta instituite pe teritoriul Romaniei, in functie de tipul si obiectul de activitate al afacerii finantate, beneficiarul ajutorului de minimis poate opta pentru una din urmatoarele variante:

1. Continuarea implementarii planurilor de afaceri, acolo unde tipul de activitate permite, cu respectarea tuturor masurilor dispuse de Consiliul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, constituit prin H.G. nr. 94/2014, privind organizarea, functionarea si componenta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de toate autoritatile implicate in gestionarea riscului de raspandire a infectiei cu COVID -19.
In acest caz contractul de subventie incheiat intre beneficiarul ajutorului de minimis si IPA va ramane activ, cu respectarea tuturor obligatiilor contractuale ale partilor.
Nu se admite diminuarea sub nicio forma a salariilor angajatilor, a normei de lucru, nu se admite trimiterea angajatilor in somaj tehnic si nicio alta forma de suspendare a contractelor de munca, cu exceptia concediului medical.

2) Continuarea implementarii planurilor de afaceri cu Reducerea normei de lucru prevazuta in planurile de afaceri, pe durata starii de urgenta instituita pe teritoriul Romaniei, in cazul afacerilor afectate in mod direct sau indirect de prevederile Ordonantei Militare nr. 1/2020 sau de orice alte masuri luate autoritatile implicate in gestionarea riscului de raspandire a infectiei cu COVID -19.
Aceasta masura va fi decisa de catre Administratorul schemei de minimis impreuna cu beneficiarul ajutorului de minimis.
Reducerea normei de lucru va fi analizata de catre Administratorul schemei de minimis de la caz la caz astfel incat sa se poata asigura functionalitatea afacerii si implicit implementarea planului de afaceri.
Reducerea timpului de lucru se va face in mod obligatoriu cu reducerea proportionala a salariului acordat si decontat din subventie, in cazul in care salariul angajatilor a fost prevazut ca si cheltuiala eligibila decontabila din FSE prin planul de afaceri.
Norme de lucru mai mici de 3 ore/zi nu pot justifica o afacere functionala si, in consecinta, nu vor fi acceptate.
In acest caz contractul de subventie incheiat intre IPA si beneficiarul ajutorului de minimis va ramane activ, nu se modifica durata si valoarea contractului de subventie, dar prin act aditional se modifica planul de afaceri cu specificarea reducerii normei de lucru si a nivelului de salarizare pentru posturile/salariatii nominalizati.
Dupa aprobarea de catre Administratorul schemei de minimis a acestei variante (varianta 2), modificarile devin operationale dupa transmiterea de catre beneficiarul ajutorului de minimis a actelor aditionale la contractele de munca si a Rapoartelor din REVISAL ale salariatilor/salariatului , iar plata angajatilor se va face pe baza statelor de plata actualizate.
Aceste modificari vor fi efectuate prin Act Aditional la contractul de subventie, prin transmiterea de catre beneficiarul ajutorului de minimis a unei Solicitari de modificare a contractului de subventie.

Modelul de Solicitare de modificare a contractului de subventie pentru reducerea normei de lucru poate fi descarcat de AICI.

3) Suspendarea implementarii planului de afaceri, daca afacerea este afectata direct sau indirect de raspandirea virusului COVID-19, conform codului CAEN si obiectului planului de afaceri.
Suspendarea implementarii planurilor de afaceri presupune sistarea tuturor activitatilor care fac obiectul finantarii primite si suspendarea termenelor stabilite prin contractul de subventie.
La reluarea implementarii planului de afaceri, activitatile care fac obiectul finantarii precum si termenele stabilite prin contractul de subventie vor fi reluate de la momentul suspendarii.
Pe durata suspendarii contractului de subventie, nu se aproba nicio cheltuiala din subventia primita, nefiind eligibila nicio cheltuiala aferenta perioadei de suspendare.
Suspendarea implementarii proiectului inceteaza de drept la data incetarii starii de urgenta sau la o data anterioara acesteia, in cazul in care beneficiarul o solicita. Valoarea contractului de subventie nu se modifica.
Contractul se prelungeste cu perioada de suspendare, pentru a se asigura respectarea perioadei de implementare de 12 luni si a perioadei de sustenabilitate de 6 luni.
Suspendarea contractului individual de munca pe durata suspendarii planului de afaceri nu are impact la nivel de indicatori, intrucat pe perioada suspendarii, toate activitatile sunt sistate.
Daca planul de afaceri, respectiv contractul de subventie este suspendat, raporturile cu angajatii se pot suspenda in orice forma legala se alege (somaj tehnic, suspendare contract individual de munca etc. ).
Insa, la incetarea suspendarii contractului de subventie, cand activitatea se reia, trebuie sa fie reluata si activitatea angajatilor si, deci, sa inceteze suspendarea contractului individual de munca.

Atentie! Suspendarea contractelor de munca ale angajatilor, inclusiv prin trimiterea acestora in somaj tehnic, impune obligatoriu suspendarea contractului de subventie si implicit a implementarii planului de afaceri.
Aceste modificari vor fi efectuate prin Act Aditional la contractul de subventie si devin operationale de la acea data.

Modelul de Cerere de solicitare a suspendarii contractului de subventie poate fi descarcat de AICI.

Daca nu se primeste nicio alta solicitare, se considera ca beneficiarul ajutorului de minimis opteaza pentru continuarea in totalitate a activitatii (varianta 1).

Echipa proiectului


 
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
?>