SANSE - Sustinerea Antreprenoriatului si Ocuparii in Regiunea Sud-Est

Noutăţi

Lista actualizata a planurilor de afaceri selectate la finantare

Ca urmare a faptului ca d-na Bujoiu Adalciza (plan nr. 15 / 14-11-2018) a renuntat la .... Detalii


Coduri CAEN

Reamintim obligativitatea de a autoriza codul CAEN principal in vederea desfasurarii activitatii. Pentru cei care nu .... Detalii


In atentia beneficiarilor care au in planul de afaceri prevazuta achizitia de autoturism/autoutilitara

Va aducem la cunostinta faptul ca beneficiarii care au in planul de afaceri prevazuta achizitia de .... Detalii


Transa I a ajutorului de minimis

Va informam ca transa I din ajutorul de minimis solicitat de firmele nou infiintate in cadrul .... Detalii


Infiintarea firmelor si semnarea contractelor de subventie

Toti beneficiarii ale caror planuri de afaceri au fost selectate la finantare sunt rugati ca pana .... Detalii


Pentru mai multe amanunte consultati sectiunea Comunicate

 
Login
Nume utilizator:


Parola:
 

Programe cofinantate de Uniunea Europeana

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Documente necesare pentru efectuarea stagiului de practica

Data: 30-01-2019


In urma aprobarii de catre OIR POSDRU Sud-Est a notificarii firmelor de practica identificate si mentorilor de practica desemnati de catre acestea, stagiile de practica pot incepe.

Stagiile de practica se vor desfasura in perioada 01.02.2019 - 14.02.2019. Fiecare stagiu de practica va avea o durata de 40 de ore. Atragem atentia asupra termenului limita de finalizare a stagiilor de practica, ce nu poate depasi data de 14.02.2019.

Conform Ghidului Conditii Specifice Romania Start Up Plus, participarea la stagiul de practică va fi demonstrată prin prezentarea următoarelor documente:

  • raport de stagiu de practică în care vor fi descrise activitățile la care a participat cursantul, semnat de cursant și de reprezentantul legal al întreprinderii;
  • copia CIF sau extrasul ONRC al operatorului economic care asigură stagiul de practică, document care să justifice alegerea acestuia din punct de vedere al sectorului economic în care își desfășoară activitatea.

In cadrul proiectului SANSE, documentele necesare sunt urmatoarele:

  • Raport de stagiu de practica

  • Caiet de practica (anexa la Raportul de stagiu de practica)

De asemenea, pentru plata de catre IPA a mentorilor mai sunt necesare urmatoarele documente:

  • Contract de antrepriza intelectuala intre IPA SA si mentor (trebuie tiparit si semnat in doua exemplare, unul pentru mentor si unul pentru IPA)

  • Extras de cont bancar mentor din care sa reiasa numele si numarul de cont IBAN al mentorului (plata contravalorii contractului de antrepriza se va efectua doar prin transfer bancar in contul personal al mentorului)


Raportul de stagiu de practica, Caietul de practica si Contractul de antrepriza intelectuala pot fi descarcate utilizand link-urile de mai jos.

 
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.