SANSE - Sustinerea Antreprenoriatului si Ocuparii in Regiunea Sud-Est

Noutăţi

Infiintarea firmelor si semnarea contractelor de subventie

Toti beneficiarii ale caror planuri de afaceri au fost selectate la finantare sunt rugati ca pana .... Detalii


Documente necesare in vederea semnarii contractelor de subventie

In vederea semnarii contractelor de subventie, pe masura ce beneficiarii ale caror planuri de afaceri .... Detalii


Documente pentru demararea implementarii planurilor de afaceri selectate la finantare

In vederea demararii implementarii planurilor de afaceri selectate la finantare in cadrul proiectului, publicam documentele necesare .... Detalii


Lista actualizata a planurilor de afaceri selectate pentru finantare in cadrul concursului de planuri de afaceri

Ca urmare a faptului ca doi dintre participantii la concurs au renuntat la implementarea planurilor lor .... Detalii


Documente necesare pentru efectuarea stagiului de practica

In urma aprobarii de catre OIR POSDRU Sud-Est a notificarii firmelor de practica identificate si mentorilor .... Detalii


Lista rezultatelor finale ale procesului de evaluare si selectie a planurilor de afaceri depuse in cadrul Concursului de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului

Comisia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri publica Lista rezultatelor finale ale procesului de .... Detalii


Pentru mai multe amanunte consultati sectiunea Comunicate

 
Login
Nume utilizator:


Parola:
 

Programe cofinantate de Uniunea Europeana

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Documente necesare pentru efectuarea stagiului de practica

Data: 30-01-2019


In urma aprobarii de catre OIR POSDRU Sud-Est a notificarii firmelor de practica identificate si mentorilor de practica desemnati de catre acestea, stagiile de practica pot incepe.

Stagiile de practica se vor desfasura in perioada 01.02.2019 - 14.02.2019. Fiecare stagiu de practica va avea o durata de 40 de ore. Atragem atentia asupra termenului limita de finalizare a stagiilor de practica, ce nu poate depasi data de 14.02.2019.

Conform Ghidului Conditii Specifice Romania Start Up Plus, participarea la stagiul de practică va fi demonstrată prin prezentarea următoarelor documente:

  • raport de stagiu de practică în care vor fi descrise activitățile la care a participat cursantul, semnat de cursant și de reprezentantul legal al întreprinderii;
  • copia CIF sau extrasul ONRC al operatorului economic care asigură stagiul de practică, document care să justifice alegerea acestuia din punct de vedere al sectorului economic în care își desfășoară activitatea.

In cadrul proiectului SANSE, documentele necesare sunt urmatoarele:

  • Raport de stagiu de practica

  • Caiet de practica (anexa la Raportul de stagiu de practica)

De asemenea, pentru plata de catre IPA a mentorilor mai sunt necesare urmatoarele documente:

  • Contract de antrepriza intelectuala intre IPA SA si mentor (trebuie tiparit si semnat in doua exemplare, unul pentru mentor si unul pentru IPA)

  • Extras de cont bancar mentor din care sa reiasa numele si numarul de cont IBAN al mentorului (plata contravalorii contractului de antrepriza se va efectua doar prin transfer bancar in contul personal al mentorului)


Raportul de stagiu de practica, Caietul de practica si Contractul de antrepriza intelectuala pot fi descarcate utilizand link-urile de mai jos.

 
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.